Ilustracións , probas do cullarapo Croque , unha das 1º portadas


Comentarios